Vårt torp

Det gamla torpet, från början troligen en enkelstuga från slutet av 1700-talet med en tillbyggnad från 1930-talet, köpte vi år 2000. Det var då i rätt dåligt skick på vissa ställen, men det gick ändå att ha som sommarbostad. Vi stortrivdes och ville egentligen inte flytta tillbaks till stan på hösten. Till och med hunden vägrade - hon ville inte lämna sin enorma gräsmatta och alla pinnar. Trots det tog det några år innan vi började renovera och flytta ut på riktigt, med barn, hund och katt. En ständig resa tog sin början och vi har så eftertänksamt som möjligt anpassat torpet, eller huset som vi numera säger, till ett permanent boende och återanvänt mycket från det egna huset eller från andra gamla hus.


Vi vill förvalta vårt kulturarv och föra det vidare. 
Men det är minst lika viktigt att lägga till något från vår egen tid.

Om du vill läsa mer

Related Posts with Thumbnails